Sprintgymnasiet har stängt

Delar av verksamheten flyttar till Katedralskolan. Andra delar till andra gymnasieskolor.

Kontakt: Andreas Widmark, programrektor
Telefon: 018-727 98 11
E-post: andreas.widmark@uppsala.se

Under sommaren nås Uppsala kommuns växel på: 018-727 00 00. 

Behöver du få en kopia på studieintyg eller liknande skolrelaterade frågor kan du också kontakta utbildningsforvaltningen@uppsala.se.

28 juni 2019