Temadag

Samarbetsprojekt mellan Sprintgymnasiet och yrkesprogrammet bygg på Bolandgymnasiet. Det är ett pilotprojekt med syfte att sammanfläta skolan, öka integrationen och motverka segregationen.

En Sprintklass har jobbat med att bygga förvaringslådor för dynor under tre dagar. Enligt lärarinnan Eva Lindström har det varit tre tuffa men lärorika dagar för eleverna. De har lära sig bygga efter instruktioner, samtidigt som de har fått lära känna läraren Tomas Pettersson och fått följa hans undervisning. Resultatet av detta projekt kan man bedöma genom att eleverna har fått en ny syn på yrkesprogrammen, de har lärt sig bättre svenska och har fått se sin egen språkutveckling.

Vi kan även säga att lådorna har blivit sålda och att vi hoppas på ett nytt samarbete nästa läsår.

15 juni 2017