Elevrådet 2019

Här har vi elevrådet för VT 2019!

Skolans elevråd jobbar med frågor som berör skolan och elevernas utbildning och trivsel. Elevrådet är ett bollplank och rådfrågas när förändringar ska ske på skolan och elevrådet för fram elevernas synpunkter och önskemål om saker de vill förändra eller genomföra på skolan. Det är också ett bra forum att praktiskt öva den demokratiska processen

Här är några bilder på Elevrådet för VT 2019.

Bild 1

Bild 2

Bild 3

10 april 2019