Ordningsregler

Ordningsregler som gäller alla på Sprintgymnasiet.

1. Vi respekterar varandra och värnar om arbetsro.

2. Vi kommer i tid och har med oss rätt material.

3. Vi är rädda om skolan och skolans material.

4. Vi håller rent och plockar undan efter oss i klassrum, cafeteria och matsal.

5. Vi följer lärares anvisningar gällande mobiltelefon och dator.

6. Vi röker inte på skolans område.

7. Vi följer i övrigt gällande lagar och regler.


Länkar till dokumenten hittar du nedan på följande språk:

Uppdaterad: