Plan om diskriminering och kränkande behandling

Vi arbetar aktivt på skolan för alla människors lika värde.

Uppdaterad: