Om skolan

Sprintgymnasiet erbjuder språkintroduktion (SPRINT) för ungdomar mellan 16 och 19 år som nyligen anlänt till Sverige. Målet är att eleven ska få goda kunskaper i det svenska språket och i det svenska samhället.

Målet med utbildningen är att eleven ska uppnå en god kunskapsnivå inom svenska och i olika grundskoleämnen för att sedan kunna söka till nationellt program på gymnasieskolan, till vuxenutbildningen eller gå vidare till arbetslivet.

På Sprintgymnasiet har vi erfarna och behöriga lärare som jobbar nära och tillsammans med eleverna. Vi har en väl fungerande elevhälsa med specialpedagog, kurator, skolsköterska och studie- och yrkesvägledare. Som språkstöd till eleven har vi elevstödjare och studiehandledare på olika modersmål. De ger eleverna stöd och trygghet på både lektioner och raster.

Utbildningarna är individuellt anpassade efter elevernas kunskapsnivåer och mål.

Läs mer om utbildningar och kurser.

Sprintgymnasiet finns på Bolandsgatan 4 i Uppsala.

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor och funderingar.