Elevhälsan

I elevhälsan på Sprintgymnasiet ingår kuratorer, skolsköterska och specialpedagog. Elevhälsan samarbetar även i team med programrektorer och studie- och yrkesvägledare.

Kuratorerna har ansvar för att ge elever, föräldrar och personal information och service i sociala frågor.

Skolsköterskans huvudsakliga arbetsuppgifter är hälsobesök, enklare sjukvård, vaccinationer, elevvård (till exempel stöttning av elever med olika funktionshinder och arbete med elever som på ett eller annat sätt far illa).

Specialpedagogen har ett brett arbetsfält och en handledande roll. Specialpedagogen bidrar till skolans pedagogiska utveckling. Synsättet karaktäriseras av en pedagogisk helhetssyn och utgår från elevens starka sidor. 

Kurator

Malin Tillenius Frisk
G-202

Kurator

Christina Naji
G-213

Kurator

Ida Pennlöv
G-204

Skolsköterska

Maria Bruun
G-207

Skolsköterska

Annelie Walter
G-207

Specialpedagog

Marie Stolpe
Biblioteket
Uppdaterad: