Schema

Schema höst 2017

Schemat för höstterminen 2017 är preliminärt och det kommer att ske förändringar. Ett slutgiltigt schema kommer troligtvis i slutet av vecka 34.

30 juni 2017