För elev och god man

Här finns information om närvarosystemet Dexter och lärplattformen Its learning. Du kan också läsa om gymnasieskolan i Uppsala kommun och hur läsårstiderna ser ut 2018-2019.

Om du är god man till en elev på SPRINT-gymnasiet ska du skicka en kopia till oss på ställföreträdarskapet från förmyndarenheten.

När vi har fått in din kopia på ställföreträdarskapet får du tillgång till frånvarosystemet i Dexter.

I Dexter kan du se elevens

  • schema
  • klass- och grupplistor
  • studieplan
  • omdömen
  • frånvaro/närvaro
  • kontaktuppgifter till elevens mentor
  • elevens adress och kontaktuppgifter.

Om du är ny god man så är det ditt ansvar att anmäla dig som ny god man till eleven som går på SPRINT-gymnasiet.

Endast elevens god man har tillgång till elevens uppgifter i Dexter. I vissa fall där eleven saknar god man kan familjehem få tillgång till elevens uppgifter i Dexter.

OBS! Det är mycket viktigt att god man har kontinuerlig kontakt med gymnasiet. Om elevens får ny adress vill vi gärna att ni genast upplyser oss om detta. Det är även viktigt att vid förändring av god man anmäla detta till gymnasieskolan.