Skolsköterska

Skolsköterskan erbjuder alla elever ett hälsobesök någon gång under det första läsåret på Sprintgymnasiet. Eftersom det är många elever som är nya på skolan kan det dröja en bit in på vårterminen innan jag hunnit träffa alla.

Kontakta mig därför gärna på telefon eller via mail om det finns information som du upplever är värdefull att jag känner till direkt vid höstterminens början. Det kan gälla exempelvis ADHD, astma, diabetes eller epilepsi. Det kan gälla regelbunden medicinering eller annan viktig information.

Skolsköterskans huvudsakliga arbetsuppgifter:

  • Hälsobesök.
  • Mottagningsverksamhet inklusive enklare sjukvårdande uppgifter.
  • Vaccinationer i skolan ges.
  • Elevvård (t.ex. stöttning av elever med olika funktionshinder, arbete med elever som på ett eller annat sätt far illa).
  • Medicinsk studie- och yrkesvägledning i förekommande fall.
  • Frågor med anknytning till elevernas arbetsmiljö.
  • Hälsopedagogik (framför allt i det enskilda mötet).

Mottagningstider
Skolsköterskan försöker i möjligaste mån ha tid avsatt för öppen mottagning, dvs mottagning för besök som inte är förbokade.
Tiden kan variera från dag till dag och anslås på skolsköterskans dörr.

Skolläkare
Magnus Kjelsson
Mottagning endast några gånger per termin för tjänstbarhetsintyg, andra intyg och skolrelaterade frågor.

Skolläkare för Sprintgymnasiet

Magnus Kjellsson.
Tid hos läkare bokas via skolsköterska.

Skolsköterska

Maria Bruun
G-207

Skolsköterska

Annelie Walter
G-207
Uppdaterad: