Nyheter

Gå till nyhetsarkivet

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan skall ske varje dag. Frånvaroanmälan  kan också ske via Dexter.

Ring och ange elevens personnummer.

Om eleven har TF-nummer anger man ** istället för bokstäverna TF.

Exempel: För 000130-TF14 anger man 000130**14.